Regionální konference 12. 6. 2013

K projektu
INVOLVE, program INTERREG IV.C se uskutečnila  regionální
konference zaměřená na využití zkušeností od zahraničních partnerů projektu, především
od italských partnerů z měst Livorno a  Reggio Emilia. Regionální konferenci
pořádala Městská část Praha 9 v souladu s podmínkami projektu. Cílem
bylo informovat zúčastněné strany s výsledky studijní cesty zaměřené
především na přenos dobrého příkladu z praxe.  Zejména v oblasti bezpečnosti dětí  při pohybu v dopravním provozu ve městě,
dopravě do školy, podporu cyklistiky a veřejné dopravy.

Akci
zahájil manager projektu Ing. Zdeněk Davídek, který seznámil účastníky
s průběhem a cíli cesty do Itálie. 
Představil zkušenosti od italského partnera, které delegace Prahy 9
během cesty získala. Ukázal příklady z praxe, které italský partner
prezentoval.  To, co projektový tým
nejvíce zaujalo, bylo vybráno pro realizaci v Praze 9. Součástí týmu byli
především ředitelky základních a mateřských škol, zástupci školské komise a
zastupitelé Městské části Prahy 9.

Můžeme
se tedy těšit na přípravu „ PĚŠKOBUSU“ či výzdobu dětských přání a myšlenek ve
vánočním čase v autobusu nebo na kulturní zážitek formou vánočního
koncertu. Při  realizaci „PĚŠKOBUSU“ je
zapotřebí spolupráce veřejnosti. V současné době probíhá průzkum zájmu.
Viz. leták

Regionální konference 12. 6. 2013
Související dokumenty