Projekt Nástavba MŠ Veltruská se blíží ke zdárnému konci

Projekt Nástavba MŠ Veltruská, který je realizován v rámci Operačního  programu Praha - pól růstu, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000263, se blíží ke zdárnému konci. V současné době probíhají závěrečné stavební práce, termín kolaudace stavby byl stanoven na 2. 8. 2018, což je téměř tři měsíce před datem ukončení projektu.

Jen pro připomenutí uvádíme, že Městská část Praha 9 schválila dne 21. 6. 2016 na Zastupitelstvu městské části usnesením č. 73/16 předložení žádosti o podporu projektu Nástavba MŠ Veltruská v rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR s celkovým rozpočtem 11,586.355,- Kč. Tato žádost byla schválena a smlouva o financování s Hlavním městem Praha podepsána. Původně plánovaný termín dokončení realizace 30. 11. 2017 byl následně prodloužen na datum 31. 10. 2018.

logo EF

 

 

Projekt Nástavba MŠ Veltruská se blíží ke zdárnému konci