Projekt Nástavba MŠ Litvínovská byl zdárně ukončen

Projekt Nástavba MŠ Litvínovská, který byl realizován v rámci Operačního  programu Praha - pól růstu,byl zdárně ukončen. V současné době již proběhly závěrečné stavební práce a nástavba je již plně funkční.

Jen pro připomenutí uvádíme, že Městská část Praha 9 schválila dne 24. 11. 2015 na Zastupitelstvu městské části usnesením č. 113/15 předložení žádosti o podporu projektu Nástavba L 490 v rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR s celkovým rozpočtem 9,982.500,- Kč. Žádost MČ Prahy 9 byla schválena a smlouva o financování s Hlavním městem Praha podepsána.Na základě Dodatku ke Smlouvě o financování s Hlavním městem Praha byl termín dokončení plánován na 31. 10. 2017.