Prodloužení data ukončení realizace projektu

Městská část Praha 9 schválila dne 24. 11. 2015 na Zastupitelstvu městské části usnesením č. 113/15 předložení žádosti o podporu projektu Nástavba L 490 v rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR s celkovým rozpočtem 9,982.500,- Kč. Žádost MČ Prahy 9 byla schválena a smlouva o financování s Hlavním městem Praha podepsána. V současné době byl vzhledem k prodloužení plánovaného termínu plnění podepsán Dodatek ke Smlouvě o financování s Hlavním městem Praha. Dodatek ke Smlouvě posouvá termín ukončení realizace projektu z 30. 6. 2017 na 31. 10. 2017.