Proběhlo v pořadí páté setkání projektu URBACT III: Procure

loga

 

Do španělského městečka Candelaria se ve dnech 27. - 28. 2017 opět sešli zástupci z 10 evropských zemí, aby diskutovali nastartování místních ekonomik pomocí nových metod v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci evropského projektu URBACT III: Procure, který je financován evropským fondem ERDF. Jednalo se již o pátý oficiální meeting po úspěšném schválení přihlášky. (Tematických meetingů je dohromady 8, pozn.: autora) Každé setkání bylo naplánováno k různým tématům týkajících se veřejných zakázek a tak se tento meeting zaměřil na inovace v zadávací dokumentaci výběrových řízení.

Témata meetingů byla identifikována v únoru v britském Prestonu na kick-off meetingu tohtoto projektu. Téma k diskusi v Albacete (Being innovative about procurement - environmental criteria) se točilo okolo environmentálních kritérií, tedy podmínek pro výběr nejlepšího uchazeče, které budou mít kromě ušetření veřejných výdajů i pozitivní dopady na životní prostředí. Nová legislativa ČR umožňuje lehkou kreativitu pro zadavatele při tvorbě zadávací dokumentace, nicméně jsme zjistili, že podobně jako v případě sociálních kritérií, Česká republika v mnohých aspektech za zeměmi některých partnerů (především Španělska a Velké Británie) zaostává. Ve dvou pracovních dnech měli partneři se možnost od sebe učit, získávat nové poznatky a plnit různé úkoly, které si dávaly za cíl podnítit implementaci enivronmentálních kritérií v zemích každého partnera. Zejména zajímavý byl workshop, ve kterých si partneři mohli sami vyzkoušet pozici zadavatele nebo také role-playing workshop, v rámci kterého se partneři připravovali na hodnocení peer review svých akčních plánů, což bude hlavním tématem pro listopadové setkání na Praze 9. Všichni partneři opět sepsali výstupy a scénáře, dle kterých se budou řídit do příštího meetingu. Následující setkání partnerů proběhne 12. - 13. září v polském Koszalinu.

logo

Proběhlo v pořadí páté setkání projektu URBACT III: Procure