Proběhl Kick-off Meeting projektu Chestnut

Ve dnech 31.1.2017 a 1.2.2017 se sjeli zástupci partnerů zapojených do projektu CHESTNUT (CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport) do slovinského městečka Protoroj. Konal se tam kick-off meeting nově startujícího projektu, který by od začátku roku 2017 měl trvat 30 měsíců, tedy končit za 30 měsíců. Během těchto dvou a půl let je naplánováno 6 mezinárodních meetingů a 1 vzdělávací seminář, které by se měly prolínat se setkáními „LSG“, kde dojde k šíření zkušeností a výměně informací a aktualit v projektu. MČ Praha 9 se nabídla k hostování mezinárodního meetingu v říjnu 2017.

V průběhu dvoudenní agendy, která byla naplánována Lead Partnerem, kterým je Marko Govek ze slovinského městečka Velenje, měli možnost partneřei se seznámit jak mezi sebou navzájem, tak s projektem a jeho fungováním. Mezi hlavní výstupy projektu bude patřit především mezinárodní partnerství měst zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti ekologické a bezpečné udržitelné dopravy. Budou probíhat partnerská setkání a společná školení na tato témata. Dále také návrhy plánů udržitelné městské mobility ve dvanácti partnerských městech a v neposlední řadě dvanáct pilotních akcí, které budou implementovány v partnerských městech. V případě MČ Praha 9 půjde o systém bike-sharing.

V rámci projektového setkání probíhaly prezentace, diskuse a semináře zaměřené na hlavní témata celého projektu, který se týká příspěvku k rozvoji systémů ekologické a bezpečné dopravy v městských oblastech. Projekt dále cílí na tvorbu metodologie k plánování rozvoje udržitelné dopravy a implementace pilotních opatření ve vybraných městech a podporu rozvoje partnerských měst prostřednictvím výměny zkušeností a společných vzdělávacích akcí zástupců samospráv. Řeč byla také o finanční stránce projektu, rozpočtových kapitolách a vykazování nákladů. Příští partnerské setkání je naplánováno na konec května do rakouského Weizu.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)