Přípravy komunitní zahrádky Paletka v plném proudu!

 

Ve čtvrtek 26. dubna jsme se opět sešli na místě, kde vzniká budoucí místo pro pěstování a setkávání – komunitní zahrádka Paletka. Obyvatelé Prahy 9 a zájemci o prostor k pěstování se setkali na zahrádce, hned vedle mateřské školky, aby se seznámili s možnostmi členství a zahradničení.

Během akce jsme kromě prohlídky zahrádky také rozdělili první záhony, které budou moci členové zahrádky v nejbližších dnech využívat. V rámci setkání promluvil pan radní Ing. Zdeněk Davídek, který zájemce seznámil s organizací zahrádky a představil všechno vybavení, které bude díky Městské části Praha 9 na zahrádce dostupné. Také se představili dva ze tří koordinátorů zahrádky, kteří budou zprostředkovávat komunikaci mezi MČ Prahou 9 a členy zahrádky Paletky.

V rámci akce se již vyplnily registrační formuláře a členové byli seznámeni s náplní první akce, která se bude konat 16.5 od 15.00. Tento „workshop“ bude také první možností pro zahradníky osázet si své záhonky. Hlavním účelem akce bude srovnat povrch pozemku po zásahu stavby a následně zasít travné semeno.

Členové budou moci zaplatit své členské příspěvky buď přímo v den první akce u Terezy Hasmanové, jedné z koordinátorů zahrádky. Nebo na sekretariátu radnice Prahy 9 ve dnech po 16.5. Zároveň s platbou budou členové seznámeni s provozním řádem, který budou muset ctít.

Pokud by Vás pěstování na zahrádce Paletce zajímalo a chtěli byste se také zapojit, představujeme nový email, kam můžete směřovat své dotazy. zahradkapaletka@gmail.com

Za tým Evropských projektů na Praze 9 děkujeme všem zúčastněným za nadšení pro zahradničení a ochotu přiblížit Prahu 9 jejím občanům.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)

 

-BK-