Prezentace projektu CHESTNUT na YouTube

Od prosince 2017 do května 2019 se podílela Městská část Praha 9 na mezinárodním projektu CHESTNUT spolufinancovaném fondy EU (ERDF, IPA, ENI), v rámci něhož byly vypracovány studie Plán udržitelné městské mobility (SUMP) pro Prahu 9 a Studie udržitelnosti systému sdílení kol na Praze 9, a na území Prahy 9 bylo nainstalováno 12 nových stojanů sloužících k vracení/půjčení sdílených kol.

Následující dvě videa shrnují výstupy projektu za všech 12 evropských partnerů: