Přehled přijatých usnesení ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 rok 2016