Přehled přijatých usnesení ze 7. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne13.10.2022