Přehled přijatých usnesení ze 7. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 22.12.2020

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na odměny pracovníků orgánů sociálně - právní ochrany dětí
Navýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2020 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.6.2020 do 30.11.2020