Přehled přijatých usnesení ze 7. mimoř. jednání Rady MČ P9 ze dne 23.9.2021

Přílohy
Účast MČ Praha 9 na mezinárodním festivalu Architecture Week Praha
Změna Smlouvy o výpůjčce nemovitosti č. VYP/OSM/442/2011 ze dne 18.11.2011 uzavřením Dodatku č.1, mezi MČ Praha 9 a spolkem Junák - český skaut, středisko Bratří Mašínů Praha, z. s., IČO 67776868, se sídlem Čihákova 1791/20, Praha 9