Přehled přijatých usnesení ze 6. mimoř.jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 28.6.2022

Přílohy
Úprava rozpočtu investičních akcí
Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci VZMR "Snížení energetické náročnosti budovy U Prosecké školy 813/15"
Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci VZMR "Regenerace kulturně sportovního centra Sokolovská 972 - TZB"
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "ZŠ Novoborská - rekonstrukce elektroinstalace"
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté ZŠ Novoborská v rámci výzvy OP VVV na projekt EU Šablony II ZŠ Novoborská
Převod finančích prostředků v rámci akce MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce kuchyně
Zrušení usnesení RMČ P9 č. 708/18 ze dne 20.11.2018
Přerozdělení úkolů z usnesení 18. zasedání ZMČ P9, konaného dne 21.6.2022