Přehled přijatých usnesení ze 6. mimoř. jednání Rady MČ P9 ze dne 31.8.2021