Přehled přijatých usnesení ze 6. jednání Rady MČ P9 ze dne 20.3.2018