Přehled přijatých usnesení ze 4. mimoř. jednání Rady MČ P9 ze dne 1.9.2020