Přehled přijatých usnesení ze 3. mimoř. jednání Rady MČ P9 ze dne 3.4.2018