Přehled přijatých usnesení ze 3. jednání Rady MČ P9 ze dne 6.2.2018