Přehled přijatých usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 13. 11. 2018

Přílohy

Volba „Mandátového a volebního výboru ZMČ P9“ jako stálého orgánu ZMČ P9 pro volební období 2018 - 2022

Zpráva „Mandátového a volebního výboru ZMČ P9“ o ověření platnosti volitelnosti členů ZMČ

Volba „Návrhového výboru ZMČ P9“ jako stálého orgánu ZMČ P9 pro volební období 2018 - 2022

Návrh Jednacího řádu ustavujícího zasedání ZMČ P9

Návrh Volebního řádu ZMČ P9

Návrh na stanovení počtu členů Rady MČ Prahy 9

Návrh na stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ P9 pro výkon funkce

Volba starosty Městské části Praha 9

Volba místostarostů Městské části Praha 9

Volba členů Rady MČ Praha 9

Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ P9, volba místopředsedy, členů a tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Praha 9

Volba předsedy Finančního výboru ZMČ P9, volba místopředsedy, členů a tajemníka Finančního výboru ZMČ Praha 9

Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ P9 a dalších účelových plnění členům ZMČ Praha 9

Hlasování