Přehled přijatých usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 1. 11. 2022

Přílohy
Volba „Mandátového a volebního výboru ZMČ P9“ jako stálého orgánu ZMČ P9 pro volební období 2022 - 2026
Zpráva „Mandátového a volebního výboru ZMČ P9“ o ověření platnosti volitelnosti členů ZMČ
Volba „Návrhového výboru ZMČ P9“ jako stálého orgánu ZMČ P9 pro volební období 2022 - 2026
Jednací řád Ustavujícího zasedání ZMČ P9
Volební řád ZMČ P9
Stanovení počtu členů Rady MČ Prahy 9
Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ P9 pro výkon funkce
Volba starosty Městské části Praha 9
Volba místostarostů Městské části Praha 9
Volba uvolněných a neuvolněných členů Rady MČ Praha 9
Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ P9, volba místopředsedy, členů a tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Praha 9
Volba předsedy Finančního a majetkového výboru ZMČ P9, volba místopředsedy, členů a tajemníka Finančního výboru ZMČ Praha 9
Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ P9 a dalších účelových plnění členům ZMČ Praha 9