Přehled přijatých usnesení z 8. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 12.11.2021