Přehled přijatých usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, 4. 6. 2024

Přílohy
Udělení ocenění významným osobnostem MČ Praha 9
Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2023
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o investiční dotaci na akci ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření kapacity
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z předchozích let k využití v roce 2024
Přijetí finančního příspěvku od společnosti Polygon BC, a.s.
Revokace usnesení Zastupitelstva MČ Prahy 9, jimiž byly schváleny v letech 2007-2013 záměry prodeje bytových jednotek z majetku hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 9 jejich oprávněným nájemcům
Svěření nemovitých věcí v k.ú. Hrdlořezy, Střížkov, Prosek a Letňany ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Svěření části pozemku v k.ú. Prosek ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Záměr úplatného nabytí nemovitých věcí do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha 9
Uzavření Smlouvy o směně nemovitých věcí a o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury mezi společností Cheper real, a.s. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi společnostmi Harfa District a.s., Harfa BC C s.r.o., Bestsport, a.s. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury a o spolupráci mezi společnostmi STRM Beta, a.s., Vysočany Office, a.s. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury mezi společností FH Development s.r.o. a MČ Praha 9
záměr zapojení MČ Praha 9 do dotačně-úvěrového programu na budování dostupného nájemního bydlení připravovaného Státním fondem pro podporu investic
Návrh na změnu Územního plánu hl.m. Prahy ve prospěch tramvajových tratí severovýchodního okraje Prahy 9, Prahy 18, Prahy 19 a Prahy Čakovic
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9