Přehled přijatých usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 25. 6. 2019

Přílohy

Připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému – ZPS

Příloha 1

Příloha 2

Udělení ocenění významným osobnostem MČ Praha 9

Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2018

Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2019 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2018

Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2019 o účelové dotace pro oblast školství

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelové dotace pro oblast životního prostředí

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p. 550-551, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p. 552-553, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Mlékárenská č.p. 292, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu č.p. 297, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu č.p. 699, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 744, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 744, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Poštovská č.p. 460 – 462

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami č.p. 771, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Drahobejlova č.p. 953, k.ú. Libeň, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě K Moravině č.p. 1872, k.ú. Libeň, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Freyova č.p. 264, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů

Odstoupení MČ Praha 9 od Smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům

Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům a uzavření Souhlasného prohlášení o vlastnickém právu k jednotce č. 572/2 v k.ú. Prosek

Návrh na uzavření Souhlasného prohlášení o vlastnickém právu k jednotce č. 550/4 v k.ú. Prosek

Směna pozemků v k.ú. Vysočany

Svěření pozemků v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ P9

Úprava seznamu nedokončených investic

Revokace usnesení Zastupitelstva Městské části Praha 9, č. Us ZMČ 24/19 ze dne 5. 3. 2019, k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemku č. parc. 515/41, katastrální území Střížkov Praha 9, při ulici Lovosická

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích, na kterých se nachází „celoměstský systém zeleně“ v ulici Modrého

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č. parc. 481/9; 481/14; 481/17; 499/3; 499/4; 499/9; 3344/2; 3344/4; 3344/7-9; 481/10; 481/15; 481/16; 485/16; 499/1; 3344/3; 3344/1; 3344/31-35; 3917/2; vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Lisabonská

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 481/4; 481/5; 481/6; 481/7; 481/8; 481/13; 481/20; 481/21; 485/18; 485/19, vše v katastrální území Vysočany, Praha 9, při ulici Freyova

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu na pozemku č. parc. 1667/23, v katastrální území Prosek, Praha 9, při ulici Nad Kelerkou

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 48; 49; 50; 51; 30/12 v katastrálním území Prosek, Praha 9, při ulici Prosecká

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 458/1; 464/22; 464/23; 464/18; 464/12; 464/1; 464/1; 464/3; 464/13; 464/17; 464/14; 464/15; 460/3; 460/2; 458/3; 458/2; 458/4; 1935/1; 1936/1; 1936/2; 3919/1; 3919/2; 3343/29; 3343/47; 1937/1, vše v katastrální území Vysočany a Hloubětín, Praha 9, při ulici Ocelářská, Lisabonská

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 30/1; 30/23; 30/16; 30/2; 1925/6, vše v katastrální území Vysočany, Praha 9, při ulici Freyova

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1017/1; 1846/13; 1840/1; 1840/13; 1840/12; 1840/11; 1846/7; 1846/4; 1846/5; 1846/9; 1846/1; 1846/10; 1840/20; 1846/6; 1846/8; 1014/1, vše v katastrální území Vysočany, Praha 9, při ulici Freyova

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 900/4; 900/5; 900/6; 900/7; 901/1; 901/4; 901/5, vše v katastrální území Vysočany, Praha 9, při ulici Poděbradská

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemku č. parc.1845/5, v katastrální území Vysočany, Praha 9, při ulici Poděbradská

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1629/9, 1629/10 a 1629/19, katastrální území Hloubětín, Praha 9, při ulici Kolbenova

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 2309/1, 2310/1, 2311, 2312/1, 2312/2, 2313/1, 2313/2, 2314/1, 2314/3, 2315, 2316, 2523/1, 2523/5, 2523/6, 2523/7, 2523/8, 2523/9, 2523/10, 2523/14, vše v katastrální území Hloubětín Praha 9, při ulici Za Mosty

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 432/3, 432/4, 432/5, 432/6, 432/7, 433/1, 433/2, 434/1, vše v katastrálním území Vysočany, Praha 9, při ulici Na Břehu

Schválení změny zřizovacích listin Základní školy Špitálská a Základní školy a Mateřské školy Na Balabence

Jednací řád Výborů Zastupitelstva MČ Praha 9

Hlasování