Přehled přijatých usnesení z 5. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 29.6.2021

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy na investiční akci Výstavba sportovního hřiště v Parku Přátelství
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy na akci Rekonstrukce služebny MP Praha 9, Veltruská 576
Uzavření finančního vypořádání za rok 2020 mezi státním rozpočtem, rozpočtem hl.m. Prahy a Městskou částí Praha 9
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy na investiční akci Prodloužení Parku Přátelství
Poskytnutí finanční podpory Obci Stebno u Kryr formou peněžního daru
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy na pořízení vozidla Škoda Citigo-e