Přehled přijatých usnesení z 4. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 15. 8. 2023