Přehled přijatých usnesení z 3. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 28.6.2023

Přílohy
Přijetí finančního daru od Společnosti TTP Invest, a.s.
Účetní závěrky společností Hortus správa zeleně, s.r.o., Garáže Lovosická, s.r.o. a Devátá rozvojová a.s. za rok 2022