Přehled přijatých usnesení z 2.mimořádného jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 3.9.2019

Přílohy

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemkům parc. č.
575/14, 575/15, 575/16, jehož součástí jsou stavby, bytové domy č.p.
329, 330, 341 na adrese Letňanská 329, 330 a 341, vše v k.ú. Prosek,
Praha 9

Schválení dohody o narovnání s firmou TOMMI holding, s.r.o.