Přehled přijatých usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 23. 7. 2018

Přílohy

Obnova chodníků na území MČ Praha 9

Podání zásadních připomínek k předloženému Metropolitnímu plánu

Svěření pozemků v k.ú. Vysočany z vlastnictví hl. města Prahy do správy MČ P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Vysočanská č.p. 546/85 - č.p. 547/83, k.ú. Prosek

Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Vysočanská č.p. 548/81 - č.p. 549/79, k.ú. Prosek

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p. 550/77 - č.p. 551/75, k.ú. Prosek

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p. 552/73 - č.p. 553/71, k.ú. Prosek

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p. 554/69 - č.p. 555/67, k.ú. Prosek

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.571/43 - č.p.572/41, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.354/33 - č.p.355/31

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.358/25 - č.p.359/23

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.362/17 - č.p.363/15

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8, k.ú. Prosek

Změna textu Zásad prodeje bytů z majetku hlavního města Prahy svěřených do správy Městské části Praha 9 oprávněným nájemcům

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech ve vlastnictví HMP, svěřené správě Městské části Praha 9

Převod podílu ve společnosti Devátá energetická s.r.o.