Přehled přijatých usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 24. 4. 2018