Přehled přijatých usnesení z 2. mimořádně svolaného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 30. 1. 2018