Přehled přijatých usnesení z 2. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 28.2.2022