Přehled přijatých usnesení z 2. jednání Rady MČ P9 ze dne 23.1.2018