Přehled přijatých usnesení z 1.mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 12.2.2019