Přehled přijatých usnesení z 19. jednání Rady MČ P9 ze dne 16.10.2018

Přílohy

Úprava rozpočtu výdajů OŽPD

Úprava a navýšení rozpočtu výdajů OSM

Úprava v rámci rozpočtu investic Odboru správy majetku

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 1121/55 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy Společenství vlastníků pro dům Lovosická 775, Společenství vlastníků Jetřichovická 777/3 a Společenství pro dům Jetřichovická 776

Informace o splnění podmínek dle ust..§ 2279 zák. 89/2012 Sb. obč. zákoníku a podání výpovědi z nájmu bytu

Uzavření změny smlouvy – dodatku a prominutí zbytku poplatku z prodlení

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p.744 v k.ú. Vysočany

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p.807 v k.ú. Vysočany

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Poštovská č.p. 60, 461 a 462 v k.ú. Vysočany

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě U Vsočanského pivovaru č.p. 459 v k.ú. Vysočany

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu č.p. 699 v k.ú. Vysočany

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ Praha 9

Uzavření "Dohody o převodu práv a povinností ke stavbě" mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 27376516

Uzavření nájemní smlouvy k bytu, skončení nájmu bytu

Schválení Záštity starosty MČ P9 nad "galavečerem bojových sportů Heroes gate 21

Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9