Praha 9 hostila mezinárodní projekt zaměřený na mobilitu!

logo

Dvoudenní meeting projektu CHESTNUT, který hostila Praha 9 začal dne 11.10.2017 v místnosti Zastupitelstv MČ Praha 9. Meeting vedl kromě domácích partnerů, které zastupoval pan Zdeněk Davídek a pan Pavel Pospíšek, pověřený vedoucí expert, pan Gianluca Sarti. Po úvodní řeči a oficiálním uvítání následovalo shrnutí finanční situace, které zvolna přešlo do sikuse nad očekávanými certifkáty ze stran partnerů. Velká debata se rozproudila nad jednotlivými problémy s overspend či underspend dle toho, který partner měl zrovna slovo. V rámci prvního dne ještě proběhly workshopy na téma: management a komunikace, po nich následovala ještě Steering committee, která zasedá každé projektové setkání tak, jak je uvedeno v Application form projektu.

Po obědě následovala od 14.00 studijní cesta, při které jsme se mohli partnerům pochlubit příklady dobré praxe na Dětském dopravním hřišti na Proseku. V rámci této návštěvy měli partneři možnost vyzkoušet si sami hodinu na DDH, načerpat vědomosti, které nám poskytla přednáška pracovníků DDH a BESIP a ptát se na otázky týkající se mobility na Praze 9.

Druhý den, 12.10.2017, začal dle agendy prací na SUMPu, tj. Sustatinable Urban Mobility Plan - plánu mobility, který v rámci tohoto projektu má vzniknout. Jednání byla rozdělena do paralelních skupin, v rámci nichž se partneři dostali do užšího kontaktu a řešili praktické otázky a příklady. Tuto část na sebe vzala VUT, tedy Technuická univerzita Vídeň, jako partner odpovědný za SUMP. Po obědě prezentoval pan Martin Dan ze slovinského PBN WP3 projektu, mezinárodní strategii a přednášekový blok ukočnila Barbara Kulmer z rakouského Weizu prezentací o Pilot Actions (WP5). Dalším hostitelem projektového setkání se stane dle dohody partnerů v Praze Dimitrovgrad v lednu 2018.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)

Praha 9 hostila mezinárodní projekt zaměřený na mobilitu!