Poskytování infomací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, rok 2018 - závazná stanoviska

Datum podání Žadatel Předmět žádosti Specifikace zdroje  
3.1.2018 AB Konsult, projektová a inženýrská knacelář s.r.o. Bytové domy Kolbenova - Sever stavební činnost  
4.1.2018 Bytové družstvo Veltruská 528 Revitalizace BD Veltruská 528 stavební činnost  
5.1.2018 Atelier Albis s.r.o. Stavební úpravy a nástavba v areálu Auto Kelly, ul. Ocelářská stavební činnost  
8.1.2018 Voltcom, spol. s r.o. TS 9480 (11231) - doplnění R22 kV PRE, ul. Klečákova stavební činnost  
10.1.2018 ProtelPro, spol. s r.o. Připojení lokality na optickou síť, ul. Modrého stavební činnost  
11.1.2018 Michal Pokorný Vinařství Veselý - Kelerka Prosek, poz. parc. č. 1667/4, k.ú. Vysočany stavební činnost  
15.1.2018 SUP-TECHNIK a.s. Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací, ul. Pískovcová stavební činnost  
15.1.2018 Ing. Radovan Lusk Přístavba garáže k RD, Aloisovská 788/37 stavební činnost  
15.1.2018 Alenka Kozlerová Rekonstrukce stávající komerční jednotky, Jablonecká 724/6 stavební činnost  
17.1.2018 Růžena Mandová Vrty pro tepelné čerpadlo, Hrdlořezská 2 stavební činnost  
18.1.2018 V Invest CZ a.s. Polyfunkční dům Litoměřická - přeložka vodovodu stavební činnost  
18.1.2018 SUDOP PRAHA a.s. Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Balabenka stavební činnost  
18.1.2018 URBIA, s.r.o. Objekt SO 11B - Kongresová aréna (pův. Zelený ostrov), změny na stavebním objektu, vč. pozemních komunikací, zpevněných ploch a reklamních pylonů stavební činnost  
19.1.2018 ELEKTROŠTIKA, s.r.o. Rozšíření TS 1810 - připojení OC Poděbradská stavební činnost  
22.1.2018 MS architekti s.r.o. Renovace sídla společnosti SAZKA - VI, stavební úpravy střechy stavební činnost  
22.1.2018 Zero atelier, s.r.o. Pěší komunikace u hřiště pro ragby, poz. parc. č. 1014/29, 1014/300 a 1014/319, k.ú. Vysočany stavební činnost  
22.1.2018 URBIA, s.r.o. Datová přípojka - připojení objektu SO 14, ul. Lisabonská stavební činnost  
22.1.2018 URBIA, s.r.o. Západní část haly Technometra - demolice bourací práce  
29.1.2018 Ing. Dana Krýslová Přechod pro chodce, Ocelářská x Kurta Konráda stavební činnost  
30.1.2018 ALMAPRO, s.r.o. Přípojka kNN pro stánky u stanice metra Vysočanská stavební činnost  
1.2.2018 SUP-TECHNIK a.s. Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací, Spojovací x Vysočanské nám. stavební činnost  
1.2.2018 SUP-TECHNIK a.s. Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací, Spojovací x Novovysočanská stavební činnost  
1.2.2018 SUP-TECHNIK a.s. Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací, Novovysočanská x U Nové školy stavební činnost  
1.2.2018 AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o. SOŠ Stavební a zahradnická - objekt odborné školy, Učňovská 100/1 stavební činnost  
1.2.2018 AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o. SOŠ Stavební a zahradnická - objekt odborného výcviku, Pod Táborem 141/6 stavební činnost  
1.2.2018 AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o. SOŠ Stavební a zahradnická - objekt vazárny květin, Pod Táborem 141/6 stavební činnost  
1.2.2018 SUP-TECHNIK a.s. Výstavba zemního vedení sítě elektronickýczh komunikací, U Kloubových domů x Skloněná stavební činnost  
2.2.2018 Vojtěch Šebek Přístavba garáže, Za Mosty 864/36 stavební činnost  
5.2.2018 Ivana Dvořáková Přístavba pracovny, Jahodnická 822/1 stavební činnost  
7.2.2018 Kokes partners s.r.o. Novostavba BD Střížkov, ul. Desenská stavební činnost  
14.2.2018 Thomayerova nemocnice Stavební úpravy objektu Veltruská 558/29 za vzniku ubytovny pro zdravotní sestry stavební činnost  
15.2.2018 STUDIO AM s.r.o. Ostrůvek pro závorový systém, poz. parc. č. 643/16, k.ú. Prosek stavební činnost  
15.2.2018 STUDIO AM s.r.o. Areálový rozvod NN k závorovému systému, poz. parc. č. 643/14 a 643/16, k.ú. Prosek stavební činnost  
20.2.2018 ZLINPROJEKT a.s. Vybudování nové přípojky podzemního komunikačního vedení k Polyfunkčnímu domu Bassova stavební činnost  
21.2.2018 Zdeněk Jírek, PLYN-UNIVERZÁL Stavební úpravy NTL a STL plynovodů, vč. přípojek, ul. Freyova, Poděbradská a okolí stavební činnost  
23.2.2018 Projekting s.r.o. Rozšíření sítě Vodafone, ul. Vysočanská, Nad Krocínkou, Stoupající, Na Krocínce, Pod Krocínkou, Jandova, Ke Klíčovu, Pod Pekárnami, Kolbenova, Poštovská, Na Černé strouze, Laponská stavební činnost  
26.2.2018 LINBACH s.r.o. Nástavba střešní terasy BD U Harfy 248/10 stavební činnost  
26.2.2018 Ing. Jindřich Bašta Horkovodní přípojka pro BD Lihovarská 8 a 10 stavební činnost  
1.3.2018 Ing. arch. Ondřej Novosad Stavební úpravy a přístavba BD Mezitraťová 335/22 4x plynový kotel, každý o výkonu 3 kW + stavební činnost  
2.3.2018 Ing. Hana a Jiří Johanisovi Stavební úpravy RD Obvodová 860/37 stavební činnost  
5.3.2018 Ludmila Klimešová Rekonstrukce bytu č. 19, U Skládky 1469/5 stavební činnost  
5.3.2018 Projekting s.r.o. Rozšíření telekomunikační sítě, ul. Prosecká, Zárybská, Pískovcová stavební činnost  
5.3.2018 YIT Stavo s.r.o. SUOMI HLOUBĚTÍN (dříve Rokytka Park), 1. etapa, 4. fáze - bytové domy skupiny C1-C3 stavební činnost  
6.3.2018 CENTRA, a.s. Stavební úpravy BD - zateplení, Pešlova 356-359 stavební činnost  
7.3.2018 Tomáš Sekanina Rekonstrukce a přestavba objektu komunitního centra - Restaurace U Brabců 4x závěsný plynový kondenzační kotel: 2x o výkonu 99 kW, 2x o výkonu max. 13 kW + stavební činnost  
8.3.2018 SPS projekt, spol. s r.o. Zařízení staveniště pro stavbu BD E, F, G Čtvrti Emila Kolbena stavební činnost  
13.3.2018 Atelier Twins s.r.o. Stavební úpravy objektu Čihákova 2144/42 stavební činnost  
13.3.2018 Tomšů a Klimeš s.r.o. Bytová a administrativní budova, ul. Drahobejlova stavební činnost  
13.3.2018 Tomšů a Klimeš s.r.o. Bytový dům Ocelářská stavební činnost  
14.3.2018 YIT Stavo s.r.o. Dočasné oplocení LAPPI Hloubětín (navazující na území SUOMI Hloubětín), poz. parc. č. 1425 a 1485, k.ú. Hloubětín stavební činnost  
14.3.2018 Ing. arch. Miroslav Pelcl Sportovní areál Hrdlořezy - umělá tráva na hřiště, Za Mosty 1 stavební činnost  
15.3.2018 Věra Bobková Výstavba neveřejné vrtané studny pro zálivku zahrady, poz. parc. č. 274/12, k.ú. Hrdlořezy stavební činnost  
16.3.2018 ALMAPRO, s.r.o. Výstavba SSZ 9.906 Kolbenova x Na Černé strouze a SSZ 9.908 Kolbenova x AFI - Möbelix stavební činnost  
19.3.2018 ZLINPROJEKT a.s. Vybudování nového komunikačního vedení k BD Českomoravská, ul. Ocelářská stavební činnost  
21.3.2018 Mgr. Vladimír Štorek, Božena Štorková Přístavba a stavební úpravy RD Trojmezní 1531/58 stavební činnost  
21.3.2018 Ing. arch. Renáta Hradečná Nástavba zádveří a stavební úpravy fasády RD Trojmezní 1561/30 stavební činnost  
22.3.2018 AB Konsult, projektová a inženýrská knacelář s.r.o. Obytný soubor Kolbenova sever - odstranění stávajících objektů, poz. parc. č. 1206/7, 8, 9, 10, 12, 13 a 14, k.ú. Vysočany bourací práce  
26.3.2018 Jan Pazderník Stavební úpravy NTL plynovodů v ul. Na Krocínce a okolí stavební činnost  
26.3.2018 d plus projektová a inženýrská a.s. Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolovská x U Balabenky - II. část, P8 a P9 stavební činnost  
27.3.2018 LANG ŠPINAR ATERLIER s.r.o. Demolice objektů na poz. aprc. č. 3007, k.ú. Libeň bourací práce  
28.3.2018 PRO-CONSULT s.r.o. BESIP 297065: Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu - okružní křižovatka stavební činnost  
29.3.2018 STUDIO AM s.r.o. Stavební úpravy prodejny Billa v NC Galerie Fénix stavební činnost  
4.4.2018 David Rosenkranz Výměna 3 ks výtahů v administrativní budově, Podvinný mlýn 2178/6 stavební činnost  
4.4.2018 Ing. Michal Sejk Odstranění stavby administrativní budovy v dvorní části, Ocelářská 1272/21 bourací práce  
5.4.2018 AB one, s.r.o. Výstavba nového rozvaděče multifunkční telekomunikační sítě u objektu K Náhonu 988/1 stavební činnost  
5.4.2018 d plus projektová a inženýrská a.s. Stavební úpravy ul. Poděbradská (úsek Čerpadlová - Podkovářská) stavební činnost  
5.4.2018 ALMAPRO, s.r.o. Veřejné osvětlení - doplnění VO ve Fitness v Parku Srdce stavební činnost  
5.4.2018 A.R.A., s.r.o. Restaurace McDonald´s, ul. Poděbradská stavební činnost  
9.4.2018 KORMAK Praha a.s. Obnova TS 2798, Na Vyhlídce 47/76 stavební činnost  
9.4.2018 Ing. arch. Luboš Sejkora Stavební úpravy a nástavba domu správce Novoškolská 696/2 stavební činnost  
9.4.2018 Northtech s.r.o. Školící a přednáškové centrum pro odbornou a širokou veřejnost, Na Jetelce 69/2 stavební činnost  
11.4.2018 BOHEMIATEL s.r.o. Připojení objektů FTTS, 2. stavba na síť TMCZ, ul. Spojovací stavební činnost  
11.4.2018 Tomáš Sekanina Inovační centrum "Pražírny", K Žižkovu 282/9 9x kondenzační nízkoteplotní plynový kotel, každý o výkonu 48 kW + stavební činnost  
17.4.2018 M Smetanka, s.r.o. Obytný soubor Hrdlořezy, SO 01 - SO 11 6x plynový kondenzační kotel, každý o výkonu 49,9 kW  
17.4.2018 MONTPROJEKT, a.s. Obnova kNN, ul. Nad Libeňským nádražím stavební činnost  
18.4.2018 Ing. Jan Hodan Stavební úpravy kuchyně a instalace odlučovače tuků v ZŠ Na Balabence, nám. Na Balabence 800 stavební činnost  
18.4.2018 Atelier P.H.A. spol. s r.o. Bytový dům Na Vyhlídce, při ul. Na Vyhlídce x Na Stráži kaskáda tří závěsných plynových kondenzačních kotlů emistní třídy NOx 5 GEMINOX THRs 10-50 C, každý o výkonu 10-49,5 kW + stavební činnost  
20.4.2018 AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o. Stavební úpravy a dostavba bytového domu "CUBE 49", původní objekt č. 49, 50 v areálu "Čtvrť Emila Kolbena" - II, etapa stavební činnost  
22.4.2018 RotaGroup, s.r.o. Zahradní restuarace Mezitraťová - vodohospodářské objekty, poz. parc. č. 157/2, k.ú. Hrdlořezy stavební činnost  
26.4.2018 RotaGroup, s.r.o. Zahradní restaurace Mezitraťová, poz. parc. č. 157/2, k.ú. Hrdlořezy stavební činnost  
26.4.2018 sinpps s.r.o. Cyklo Rokytka - vodní prostup stavební činnost  
27.4.2018 Projekting s.r.o. Připojení objektů FTTS Praha 9 - 2. stavba na síť TMCZ, ul. Na Břehu, Staromlýnská, Mlékárenská stavební činnost  
2.5.2018 ATPS s.r.o. Novostavby bytového domu Kovářská - dostavba proluky, ul. Drahobejlova, Kovářská a Ocelářská stavební činnost  
3.5.2018 Ing. arch. Iveta Závodná Stavební úpravy RD Na Lukách 341/5 plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5 Viessmann Vitodens 100-W o regulovaném výkonu 26 kW + stavební činnost  
7.5.2018 Ing. arch. Lukáš Svoboda Výměna stávajícího mobilního dieselagregátu, autobusové garáže Klíčov stavební činnost  
9.5.2018 JEZL elektro s.r.o. Nové kNN, ul. Na Břehu - Park Podviní stavební činnost  
9.5.2018 monom works s.r.o. Obchodní a servisní středisko, ul. Letňanská stavební činnost  
11.5.2018 RotaGroup, s.r.o. Zahradní restaurace Mezitraťová, poz. parc. č. 157/2, k.ú. Hrdlořezy stavební činnost  
11.5.2018 ARBOR, spol. s r.o. Základnová stanice spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ul. Kbelská, poz. parc. č. 1784/7, 8 a 14, k.ú. Vysočany stavební činnost  
14.5.2018 JMK telcom s.r.o. Rekonstrukce části hospodářského pavilonu, změna užívání prostor prádelny, Dětské centrum PAPRSEK - sředisko Bílinská 517 stavební činnost  
14.5.2018 Kokes partners s.r.o. Rekonstrukce haly Möbelix, Kolbenova 50 stavební činnost  
15.5.2018 Simona a Aleš Pfeiferovi Přístavba zimní zahrady, Libočanská 836/4 stavební činnost  
15.5.2018 Dopravní podnik hl. m. Prahy, SSZ 9.264 KOLBENOVA - PŘECHOD, ul. Kolbenova, zrušení stávajícího SSZ u přechodu na tramvajové zastávky Kolbenova stavební činnost  
16.5.2018 POVOLSTAV s.r.o. Stavba individuálního bydlení - Prosek, Jiřická 161/16 stavební činnost  
17.5.2018 Projekting s.r.o. Rozšíření sítě Dial Telecom, ul. Prosecká stavební činnost  
17.5.2018 Ing. Iveta Růžičková ČS PHM Benzina, Poděbradská 541/29 - odstranění kiosku bourací práce  
17.5.2018 Ing. Iveta Růžičková Demolice stávajícího areálu U Mateřské školy bourací práce  
17.5.2018 SEG s.r.o. Obnova kVN, kNN, ul. Jablonecká stavební činnost  
21.5.2018 Ing. Jiří Kacerovský Změna způsobu užívání části 1.NP v RD Litoměřická 77 stavební činnost  
22.5.2018 URBIA, s.r.o. Víceúčelové centrum Zelený ostrov - administrativní objekt SO15B, ul. Lisabonská stavební činnost  
23.5.2018 Zlatuše Trojanová Zateplení BD U Skládky 1695/4 stavební činnost  
23.5.2018 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. Obnova armaturních uzlů na VTL plynovodech - IV. etapa, ul. Mladoboleslavská stavební činnost  
25.5.2018 APRIS 3MP s.r.o. Stavba propojovacího schodiště mezi jednotky č. 64 a 77 v BD Na Pokraji 540/2 stavební činnost  
29.5.2018 MZ ENGINEERS, s.r.o. LCD reklamní panel, V Třešňovce 232/2 stavební činnost  
29.5.2018 BOHEMIATEL s.r.o. Připojení rekonstruovaného BD Nemocniční 582/8 na optickou síť stavební činnost  
30.5.2018 A plus spol. s r.o. Prosek Court, polyfunkční dům, Vysočanská x Prosecká stavební činnost  
31.5.2018 Tomáš Lubovský Sanace střešní konstrukce tělocvičny nad budovou E v SOŠ stavební a zahradnická, Učňovská 100/1 stavební činnost  
31.5.2018 Ing. arch. Petra Květová Stavební úpravy RD Prosecká 345/145 stavební činnost  
1.6.2018 Mercator s.r.o. Přeložka kVN 22kV, ul. Litoměřická x Vysočanská stavební činnost  
4.6.2018 Ing. arch. Josef Smutný Stavba pergoly před hlavním vstupem ZŠ Litvínovská 600 stavební činnost  
4.6.2018 Martin Lochman Stavební úpravy a přístavba ŘRD Nad Krocínkou 97 stavební činnost  
5.6.2018 A plus spol. s r.o. Inspirace nad Rokytkou, ul. Pod Spalovnou, poz. parc. č. 1809/1, k.ú. Vysočany - aktualizace vyjádření, rozšíření o IS k plánované zahradní restauraci v Parku Zahrádky stavební činnost  
6.6.2018 Růžena Mandová Objekt autodílny - přeložení stávající střešní krytiny a oprava a výměna klempířských prvků, Hrdlořezská 2 stavební činnost  
6.6.2018 ENGINEERS CZ s.r.o. Rekonstrukce kotelny, nám. Na Balabence 1438/2 4x plynový kondenzační závěsný kotel Buderus Logamax plus GB 162-100V2, každý o výkonu 94,5 kW a 1x plynový kondenzační závěsný kotel Buderus Logamax plus GB 162-85V2, o výkonu 80 kW, všechny kotle emisní třída NOx 5  
13.6.2018 SUPTel a.s. Modernizace optické sítě - výměna stávajícího rozvaděče za nový, ul. K Lipám 63 stavební činnost  
13.6.2018 ELTODO, a.s. SSZ 9.221 Poděbradská - přechod u zastávky Nademlejnská stavební činnost  
13.6.2018 Ing. Iveta Růžičková Rekonstrukce kiosku a rozšíření produktů o ADBlue u stávající ČS PHM Benzina, ul. Poděbradská stavební činnost  
13.6.2018 DIPO spol. s r.o. Rekonstrukce části stávající vodovodní přípojky a vybudování vodoměrné šachty k objektu Rumburská 572/23 stavební činnost  
14.6.2018 MZ ENGINEERS s.r.o. Dobíjecí stanice pro elektromobily, Kaufland - Jarov stavební činnost  
14.6.2018 AŽD PRAHA s.r.o. SSZ 9.218 Vysočanská x Prosecká - obnova SSZ a stavební úpravy křižovatky stavební činnost  
15.6.2018 URBIA, s.r.o. Víceúčelové centrum Zelený ostrov, Objekt SO15A - hotel, ul. Lisabonská stavební činnost  
18.6.2018 Ing. arch. Robert Hofman Stavební úpravy prostor 1.NP v objektu SFDI pro spisovnu a kanceláře, Sokolovská 1955/278 stavební činnost  
18.6.2018 METROPROJEKT a.s. Parkovací plocha Jiřetínská, při. ul. Vysočanská stavební činnost  
19.6.2018 SITEL, spol. s r.o. Optické propojení ul. Sousedíkova s Crocodille Poděbradská stavební činnost  
19.6.2018 ZLINPROJEKT, a.s. Výstavba ochranných HDPE trubek pro optický kabel, ul. K Žižkovu stavební činnost  
19.6.2018 Petr Černý STL přípojka plynu, Lihovarská 1060/12 stavební činnost  
20.6.2018 Ladislava Ťupová Přístavba ke stávajícímu objektu Polikliniky Vysočany - Křídlo I, Sokolovská 304 stavební činnost  
26.6.2018 Ing. Zuzana Pudlačová - POREA Propojovací schodiště Prosecká vyhlídka stavební činnost  
27.6.2018 Ing. Radim Doleček Rekonstrukce ul. Vysočanská v úseku Nad Krocínkou - Prosecká stavební činnost  
2.7.2018 sinpps s.r.o. Prosecká - vozovka a zastávka MHD (v úseku Na Vyhlídce - Vysočanská) stavební činnost  
9.7.2018 Ing. arch. Tomáš Spurný Prosek Point Office Center - KZ 142 + 164 - úprava podzemních garáží za vzniku skladů kancelářských potřeb a parkovacích stání CNG, Vysočanská x Prosecká stavební činnost  
9.7.2018 Ing. Helena Davidová Restaurace McDonald´s, ul. Kbelská (Za Klíčovem), poz. parc. č. 1675/18, 1675/20 a 1678/10, k.ú. Vysočany stavební činnost  
10.7.2018 AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o. Čtvrť Emila Kolbena - II. etapa, odstranění stávajících objektů bourací práce  
10.7.2018 ATELIER RENO, spol. s r.o. Stavební úpravy fitcentra Domova mládeže, Lovosická 439/42 stavební činnost  
10.7.2018 ZLINPROJEKT a.s. Vybudování nového komunikačního vedení k BD Českomoravská - nová situace stavební činnost  
11.7.2018 ENGINEERS CZ s.r.o. Instalace výtahu, Nemocniční 781/14 stavební činnost  
12.7.2018 Architektonická kancelář Křivka s.r.o. Poděbradská 52 - bourací práce, poz. parc. č. 931, k.ú. Vysočany bourací práce  
16.7.2018 Miluše Lidinská Novostavba RD na poz. parc. č. 230 a 2301, k.ú. Hloubětín 1x Protherm Gepard Condens o výkonu 12 kW a 3x Protherm Gepard Condens o výkonu 24 kW  
16.7.2018 DEKPROJEKT s.r.o. Rekonstrukce střech bytového domu Kovanecká 2308/15, 2308/17 a 2308/19 stavební činnost  
16.7.2018 Ing. Pavel Jindra Chodník pro pěší, poz. parc. č. 155/1 a 153, k.ú. Vysočany stavební činnost  
17.7.2018 LOXIA a.s. Bytový dům Bohušovická - odstranění stavby, vč. prvků drobné architektury bourací práce  
20.7.2018 Ing. Jaroslav Krupica Stavební úpravy bytu v podkroví Pod Pekárnami 7 stavební činnost  
24.7.2018 Ing. Karolina Borská Zateplení fasády panelových domů Varnsdorfská 329-339 stavební činnost  
24.7.2018 AZ KOMPLET PRAHA s.r.o. Odstranění stavby skladové haly, Poděbradská 520/24 bourací práce  
25.7.2018 Ing. Iveta Růžičková Přístavba prodejny Canis safety a.s., Poděbradská 260/59 dvojice zapojených nástěnných plynových kondenzačních kotlů Baxi Luna Platinum+ 1.24, každý z kotlů o jmenovitém výkonu 24 kW, 2x nástěnný plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum + 1.12, každý o jmenovitém výkonu 12 kW + stavební činnost  
31.7.2018 akad. arch. Miroslav Bochňák Přestavba a nástavba RD Jahodnická 795/20 stavební činnost  
1.8.2018 Zdeněk Jírek, PLYN-UNIVERZAL Stavební úpravy STL plynovodů a přípojek, ul. Pod Krejcárkem - Novovysočanská stavební činnost  
3.8.2018 ELEKTROŠTIKA, s.r.o. Přípojka NN, OC Poděbradská stavební činnost  
7.8.2018 S com s.r.o. Rozšíření sítě Freyova - K Žižkovu, Čerpadlová (pokládka HDPE chrániček pro následné zafouknutí optického kabelu) stavební činnost  
8.8.2018 České teplo s.r.o. Umístění mobilní plynové kotelny v areálu DP, a.s. - vozovna Hloubětín stavební činnost  
8.8.2018 Ing. Jan Hodan Novostavba RD na poz. parc. č. 2395/1 a 2395/2, k.ú. Hloubětín plynový závěsný kondenzační kotel JUNKERS CERAPUR komfort 16-3E o jmenovitém výkonu 3,7-15,9 kW + stavební činnost  
10.8.2018 OŽPD ÚMČ P9 Lávka přes Rokytku - změna založení stavby a změna mostní konstrukce, ul. Za Mosty stavební činnost  
13.8.2018 ENGINEERS CZ s.r.o. Instalace výtahu, Ocelářská 1065/13 stavební činnost  
13.8.2018 Olga Břečková Bytový dům ELEKTRA, sekce A+B, vč. technické a dopravní infrastruktury, při ul. Poděbradská a U Elektry stavební činnost  
17.8.2018 Martin Houdek Stavební úpravy bytu č. 3, Novoborská 649 stavební činnost  
17.8.2018 Ing. Aida Padyšáková Odstranění stavby železniční vlečky "FIM PRAHA - VYSOČANY", ul. Ke Klíčovu bourací práce  
17.8.2018 Voltmont spol. s r.o. Nové kVN, kNN, dTS, ul. Čerpadlová stavební činnost  
20.8.2018 Tomáš Sekanina Přemístění dopravního inspektorátu, Na Výběžku 688/11 stavební činnost  
20.8.2018 Architektonická kancelář Křivka s.r.o. ÍČKO - polyfunkční komplex Poděbradská 52 náhradní zdroj el. energie, výkon 20 kW, 28 kVA, 230/400 V a 2x plynový kondenzační kotel o výkonu 2x 45 kW + stavební činnost  
22.8.2018 SUP-TECHNIK a.s. Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikací, Pískovcová 732 stavební činnost  
23.8.2018 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Cyklostezka Hořejší rybník - Smetanka stavební činnost  
24.8.2018 Ing. Jan Hodan Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ Na Balabence 800 stavební činnost  
24.8.2018 SZ Trade s.r.o. Novostavba skladovací haly, Českomoravská 2258/8 stavební činnost  
28.8.2018 JARNETTE RÉCLAME spol. s r.o. Umístění stavby pro reklamu, ul. Kbelská, poz. parc. č. 1726/49, k.ú. Vysočany stavební činnost  
29.8.2018 EDIFICE construction & consulting, s.r.o. Odstranění nefunkčního krytu civilní ochrany, ul. Kolbenova, poz. parc. č. 1207/62, 1207/63 a 1207/64, k.ú. Vysočany bourací práce  
29.8.2018 INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. Sanační opatření v areálu Nová Praga sanační/bourací práce  
29.8.2018 Ladislav Grendel Stavební úpravy a změna užívání domu Jablonecká 722/8 stavební činnost  
5.9.2018 ZLINPROJEKT a.s. Umístění nové povrchové kabelové komory, ul. Kolbenova, poz. parc. č. 1141/4 a 1143/2, k.ú. Vysočany stavební činnost  
12.9.2018 ELPO kabelové sítě VN a NN, s.r.o. Komerční centrum, pTS, kVN, ul. Lisabonská stavební činnost  
12.09.2018 Myroslav Fedashchuk, Olesya Fedashchuk Přestavba RD na poz. parc. č. 2334 a 2335, k.ú. Hloubětín nástěnný plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5 Junkers, typ Condens GC 9000i M 20/100, s výkonem kotle pro vytápění 3,3-21,1 kW a výkonem pro ohřev teplé vody 30,0 kW + stavební činnost  
14.9.2018 Ing. Petr Hůda Stavební úpravy prodejny DM Drogerie Markt v OC Billa Prosek, Vysočanská 382/20 stavební činnost  
17.9.2018 EKOSYSTEM spol. s r.o. Stavba vodních děl - vrtů, bývalý areál ČKD Trakce stavební činnost  
17.9.2018 Ing. Iveta Růžičková Demolice stávajícího areálu v ul. Mezitraťová 343 bourací práce  
17.9.2018 Ing. Iveta Růžičková Stavební úpravy a nástavba objektu U Lidového domu 857/6 stavební činnost  
18.9.2018 FASprojecT s.r.o. Novostavba budovy showroomu, Českobrodská 53/16 stavební činnost  
18.9.2019 Stavební projekce architekt Mašek s.r.o. Glamour, oční a estetická klinika, Na Prosecké vyhlídce 76/14 dvojice plynových kondenzačních kotlů emisní třídy NOx 5 Buderus Logamax Plus GB 192i-25, každý o výkonu 25 kW + stavební činnost  
19.9.2018 European Transportation Consultansy s.r.o. Zelené Město IV. stavební činnost  
26.9.2018 REMIN, spol. s r.o. KOLBEN PARK 1. etapa, objekt C stavební činnost  
26.9.2018 METROPROJEKT Praha a.s. Výstavba nové vozovny Hloubětín - I. etapa výstavby stavební činnost  
1.10.2018 INPOS - inženýrské a poradenské služby, Olga Břečková Komunikace pod Harfou - dešťová kanalizace a rekonstrukce a prodloužení vodovodu stavební činnost  
1.10.2018 SEG s.r.o. nové kNN - I. etapa, ul. U Elektry stavební činnost  
2.10.2018 Miroslav Jenč Revitalizace obvodového pláště BD Jablonecká 360-361 stavební činnost  
2.10.2018 S com s.r.o. DIAL TELECOM - UR Poděbradská - Čerpadlová, optický kabel stavební činnost  
3.10.2018 POSITIVE PROJEKT s.r.o. Demolice RD Nad Krocínkou 644/72 bourací práce  
3.10.2018 Ing. Jitka Sitárová Zátiší Rokytka - komunikace, chodníky, zpevněné plochy pro I. etapu (BD A-D) - změna stavby před dokončením stavební činnost  
4.10.2018 ENERGO PRAHA s.r.o. Podkovářská - nový kNN stavební činnost  
4.10.2018 Ing. Jitka Lazarčíková Stavební úpravy ve 2.NP Wellness Hotelu Step, Malletova 4 stavební činnost  
8.10.2018 Ing. arch. Martin Švéda Stavební úpravy a změna užívání části objektu Podkovářská 674/2 stavební činnost  
10.10.2018 Zlinprojekt a.s. 0480/17_BC Beethoven_Praha_2.OK - přeložka stávajícího podzemního komunikačního vedení, ul. Lisabonská stavební činnost  
11.10.2018 Ing. Monika Macounová Přírodní plovárna Prosek, poz. parc. č. 510/1 a 511/1, k.ú. Střížkov stavební činnost  
15.10.2018 Doska Česká Lípa s.r.o. Kompresní stanice v žst. Praha - Libeň stavební činnost  
15.10.2018 Radana Šafránková Stavební úpravy RD a garáže, Nad Krocínkou 316/50 stavební činnost  
15.10.2018 LOXIA a.s. Bytový dům Podvinný mlýn - odstranění stávající stavby bývalé kotelny PM-K1 bourací práce  
16.10.2018 Ing. Otakar Hereš AFI CITY - I. etapa - administrativní objekt A, ul. Kolbenova, změna stavby před dokončením stavební činnost  
17.10.2018 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Akce Pískovcová, Kopečná, Na Pokraji, Na Prosecké vyhlídce - úprava lokalit vedoucí ke zpomalení dopravy, zvýšení komfortu při přecházení chodců a ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu stavební činnost  
17.10.2018 VOLTCOM, spol. s r.o. Úprava sítě 22 kV u RS 7050, ul. Mlékárenská, Freyova stavební činnost  
18.10.2018 SKANSKA Reality a.s. Zátiší nad Rokytkou - 1. etapa - bytové domy A, B, C, D, Čtvrť Emila Kolbena - Zátiší, bytové domy E, F, G - úprava komunikací, zpevněných ploch, zeleně a sítí infrastuktury stavební činnost  
19.10.2018 CENTRAL GROUP Poděbradská s.r.o. Komunikace Pod Harfou, generální rekonstrukce stávající nevyhovující komunikace stavební činnost  
22.10.2018 Ing. Kristina Kuchařová Stavební úpravy objektu a výstavba nového venkovního výtahu, Pod Strojírnami 707/13 stavební činnost  
23.10.2018 POVOLSTAV s.r.o. Stavební úpravy, přístavba RD Měšická 143/76 stavební činnost  
24.10.2018 VOLTCOM, spol. s r.o. Kabelový tunel Poštovská, nové kVN, TR 9987 - RS 8270 stavební činnost  
25.10.2018 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Českobrodská SÚ, Pod Táborem - Rožmberská, souvislá údržba na místní komunikaci I. třídy Českobrodská stavební činnost  
25.10.2018 AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o. Rezidence U Rokytky, ul. Na Výběžku - odstranění stávajících objektů bourací práce  
29.10.2018 Ing, Dana Krýslová Zásobovací komunikace - připojení na ul. Novoborskou stavební činnost  
29.10.2018 SUDOP PRAHA a.s. Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) - modernizace a stavební úpravy všech zařízení dráhy stavební činnost  
31.10.2018 MS architekti s.r.o. Renovace sídla společnosti Sazka - VII, rozšíření jídelny, K Žižkovu 851 stavební činnost  
31.10.2018 Jan Meduna Rodinný dům TROJSKÝ KŮŇ, ul. U Prosecké školy, poz. parc. č. 21/1, 66 a 1125/3, k.ú. Prosek nástěnný plynový kondenzační kotel o výkonu 6-24 kW + stavební činnost  
8.11.2018 ŤUPA ARCHITECTS s.r.o. THE PARK KOLBENOVA - AFI CITY - novostavba parku v rámci nově vznikajícího areálu AFI CITY, severně od ul. Kolbenova stavební činnost  
14.11.2018 A1 SYSTEM CZ Ltd. LKQ Tréninkové centrum, Kolbenova 886/9a - změna způsobu užívání stavby z původního skladu na LKQ Tréninkové centrum stavební činnost  
19.11.2018 ZLINPROJEKT a.s. 0350/18 PH-9, Kolbenova, Pragovka, OK - vybudování nového podzemního komunikačního vedení stavební činnost  
20.11.2018 Vivus Kolbenova, s.r.o. Úprava křižovatek ulic Kolbenova/Na Černé strouze a Kolbenova/NN 4684-Möbelix/AFI stavební činnost  
20.11.2018 Tomšů a Klimeš s.r.o. Bytový dům SPEI SERVIS, ul. Na Vyhlídce, poz. parc. č. 216/1 a 1132/2, k.ú. Prosek plynový kotel emisní třídy NOx 5, o výkonu 30 kW a stavební činnost  
21.11.2018 Ing. Alena Růžičková DPP - Bezpečnostně technologické centrum, Sokolovská 42/217 - stavební úprava části 1.PP pro novou datovou komoru stavební činnost  
21.11.2018 M&S architekti, s.r.o. Stavební úpravy jednotky 194/6, Sokolovská 194 stavební činnost  
21.11.2018 RHM a.s. Nový koncept prodejny Lidl, Českobrodská 200/23 stavební činnost  
22.11.2018 Petr Černý STL přípojka plynu Sokol Vysočany, Novoškolská 696/2 stavební činnost  
28.11.2018 Ing. Ondřej Složil Stavba RD, vč. napojení na sítě technické infrastruktury při ul. U Prosecké školy, poz. parc. č. 105, 106 a 114/4, k.ú. Prosek - změna stavby před dokončením stavební činnost  
3.12.2018 Ing. Jindřich Bašta Vypouštěcí šachty Drahobejlova x Kovářská stavební činnost  
7.12.2018 Vladimír Křivánek Zateplení obvodového pláště BD U Vysočanského pivovaru 701 stavební činnost  
7.12.2018 Vladimír Křivánek Zateplení obvodového pláště BD U Vysočanského pivovaru 702 stavební činnost  
10.12.2018 Ing. Eva Malinová Přístavba BD Na Výběžku 720/12 stavební činnost  
11.12.2018 Solaris Production s.r.o. X-661 Vysočanská-Liberecká, rekonstrukce mostu přes ul. Liberecká stavební činnost  
11.12.2018 Ing. Jitka Sitárová Zátiší Rokytka - I. etapa (BD A-D) - změna stavby před dokončením stavební činnost  
11.12.2018 ARW pb, s.r.o. Tělocvična ZŠ Novoborská 371/10 stavební činnost  
12.12.2018 Ing. arch. Barbora Výborná Přístavba balkónu bytové jednotky č. 73/3 a 73/4, Podvinný mlýn 73 stavební činnost  
12.12.2018 Arplan s.r.o. Parkoviště u Polikliniky Prosek, poz. parc. č. 515/25 a 515/26, k.ú. Střížkov stavební činnnost  
12.12.2018 Tomšů a Klimeš s.r.o. Bytová a administrativní budova, ul. Drahobejlova, poz. parc. č. 3293/1, 3298/2, 3299 a 3300, k.ú. Libeň stavební činnost  
14.12.2018 Ing. Zdeněk Muzika Stavební úpravy v části 1.NP - garážová vestavba a umístění komory pro popelnice, Bassova 98 stavební činnost  
19.12.2018 Bc. Karel Jelínek Rodinný dům - přístavba, Brázdimská 217/1 plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5 Junkers CerapurCompact ZSB 14-1DE, o výkonu 14 kW + stavební činnost  
19.12.2018 Zlinprojekt a.s. Přípojka sítě elektronických komunikací pro rozestavěný objekt Pragovka, ul. Kolbenova, Poštovská stavební činnost  
19.12.2018 Ing. Jan Pazderník Stavební úpravy NTL plynovodů, ul. Na Balkáně x Spojovací stavební činnost  
19.12.2018 Aprea s.r.o. Vjezd na pozemek k RD Nad Krocínkou 641/78 stavební činnost  
21.12.2018 Projekty S+S s.r.o. Stavební úpravy, přístavba a půdní vestavba BD Novovysočanská 588 2x plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5 GEMINOX THRs 10-50C se jmenovitými výkony 9,7-48,7 kW + stavební činnost  
21.12.2018 Ing. Tomáš Kopecký Přestavba výzkumné základny na sportovní, vzdělávací a zábavní centrum Na Harfě, Na Harfě 916/9a stavební činnost  
27.12.2018 Ladislava Ťupová Odstranění staveb v areálu Polikliniky Vysočany, Sokolovská 304 bourací práce  
27.12.2018 AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s.r.o. Rezidence Výhledy Rokytka - Bytový dům, část areálu v Z části od ul. Na Černé strouze stavební činnost