Pocitová mapa MČ Praha 9

 

VYHODNOCENÍ pocitové mapy

 

Pocitová mapa Prahy 9 vzniká na základě sběru názorů a pocitů obyvatel deváté městské části, které se týkají kvality životního prostředí v jejich bezprostředním okolí a klimatických změn, jež ho ovlivňují. Zapojte se do jejího vytváření i vy. Svými postřehy tak přispějete k návrhu změn, které mohou zlepšit životní prostředí na devítce.

Severovýchodní část hlavního města, tedy včetně devítky, patří k nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti Prahy. Už dnes je tu např. schválená stavba tisíců nových bytů. A tento obrovský rozvoj pochopitelně ovlivňuje i životní prostředí.

Zároveň s tím městská část Praha 9 dbá na rozvoj zeleně. V posledních sedmi letech tady rekordně narostly zelené plochy, ať už v podobě nově vytvořených nebo revitalizovaných parků či relaxačních ploch. Parky, parčíky, zelené plochy, relaxační a oddychová místa přitom nevznikají prvoplánově, samy pro sebe, ale přispívají k synergii při rozvoji celého města. „Jsou součástí občanské vybavenosti, tak jako například školská a zdravotnická zařízení, nebo obchody. Další stavební záměry je třeba realizovat v závislosti na tom, jakou další infrastrukturu (dopravu, školství, zdravotnictví…) bude potřeba vytvořit. A k tomu je pro nás důležitý názor těch, kteří v dané oblasti žijí,“ vysvětluje starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím.

Výsledky Pocitové mapy městské části Praha 9 zpracuje Univerzita Palackého v Olomouci spolu se spol. CzechGlob. Budou sloužit jako podpůrné podklady pro plánování investičních akcí, vytváření koncepcí dopravy, realizaci odpočinkových ploch nebo jako informace pro městskou policii, kde jsou lokality se zvýšenou kriminalitou.

 

Jak pocitová mapa vzniká?

V první části mapy můžete pomocí dotazníku odpovídat na otázky ohledně nepříznivých dopadů změny klimatu, kvality ovzduší nebo bezpečnosti na území deváté městské části. Zároveň tu lze vyznačit konkrétní místa, kterých se vaše poznatky a pocity týkají, a doplnit k nim svůj komentář. Např. Na kterých místech v Praze 9 je v létě přílišné horko? Kde chybí stín, nerostou stromy, nebo usychá zeleň? Kde se po silném dešti hromadí voda, či na kterých místech dochází k záplavám? Kde máte pocit, že jste v ohrožení, v nebezpečí? A naopak, na kterých místech se cítíte příjemně?

Ve druhé části pocitové mapy máte možnost sami navrhnout opatření, které by vedlo ke zlepšení dané situace. Inspiraci k tomu, jaká opatření lze přijmout ke zlepšení situace třeba právě ve vašem bydlišti, najdete na http://www.opatreni-adaptace.cz/opatreni/.

Své odpovědi na dané otázky, ale i návrhy řešení můžete vyznačit v Pocitové mapě Prahy 9 zde https://www.pocitovemapy.cz/praha9-klima-2020/

 

Mapa je aktivní do 31. října 2020.

 

 

vizualizace