Partner Meeting Marsa (Malta)

Dalším projektovým mezinárodním setkáním, které se uskutečnilo v rámci projektu "Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu", byl meeting ve středu souostroví Malta. Ve dnech 12. - 13. 5. 2016 se v části ostrova Marsa opět setkali zástupci z Portugalska, Španělska, Malty, Rakouska a České republiky.

Cílem projektu je především výměna zkušeností jednotlivých partnerů, navázání kontaktů a získání inspirace pro rozvoj dalších ekologických aktivit na územích jednotlivých partnerských zemí. Hlavním obsahem programu dvoudenní návštěvy byly exkurze, prohlídky, prezentace zkušeností partnerů v oblasti ochrany klimatu a diskuze nad ekologickými tématy a aktivitami.

První den návštěvy byly partnerům představeny maltské projekty. První návštěva se týkala místní školy, která spojoval mateřskou školu se základní. Budova školy je architektonický unikát, vzhledem k jejímu projektovému plánování. Celá škola byla vyprojektována a postavena tak, aby její provoz byl šetrný k životnímu prostředí, nízkoenergetický a nízkonákladový. Na střeše tak partneři mohli obdivovat solární panely, které rovněž sloužily k odstínění chodeb. Dalšími unikáty byly světlovody a ventilace. Po této prohlídce následovala ještě návštěva environmentálního komplexu Maghtab, který se stará o třídění a zpracování odpadu. Po tomto programu následovala už jen společná večeře a večerní prohlídka města.

Druhý den se partneři se nesl v duchu přednášek a studia, a tak se účastníci sešli v konferenční místnosti oficiálního hotelu, kde byli v plánu prezentace jednotlivých partnerů. Po výměně zkušeností se slova ujal maltský koordinátor projektu a setkání oficiálně ukončil. Další setkání proběhne již brzy přímo v centru Evropy, je naplánováno na začátek června 2016 v Praze.