Park Balabenka v novém

Náměstí Na Balabence získá s přispěním dotace z evropských peněz novou podobu. Nové budou komunikace a veřejné osvětlení, přibude drobná architektura, lavičky, herní prvky a fontána. Ošetřením a dosadbou projde zeleň. Park Balabenka se tak přiřadí k dalším projektům úprav veřejného prostoru, jako byly parky Srdce a Přátelství na Proseku a úpravy Jablonecké ulice, které se Praze 9 podařilo v posledních letech realizovat.

Projekt revitalizace Parku Balabenka přemění zanedbaný vnitroblok náměstí Na Balabence na moderní park s kvalitními povrchy, upravenou zelení a herními prvky, které využijí senioři, děti a jejich rodiče k trávení volného času a relaxaci. Dojde tak ke zlepšením životního prostředí v lokalitě, zvýšení bezpečnosti a celkovému zkvalitnění městského veřejného prostoru.

Původní podoba vnitrobloku pocházela ze šedesátých let. Od té doby neproběhla žádná jeho významnější revitalizace. Devastace postihla nejen mobiliář parku, ale také povrchy obslužných komunikací a parkových cest. Park přestal dostačovat potřebám svých uživatelů, mezi které patří zejména obyvatelé blízkého okolí, senioři a žáci sousedící školy. Nedostatek prostoru se zelení, lavičkami a dalšími parkovými a herními prvky začal být na Balabence pociťován po zastavení protějšího parku v roce 2009 novým kancelářským objektem.

Městská část Praha 9 se proto snažila získat prostředky na revitalizaci parku ze strukturálních fondů EU. Úspěšná byla v roce 2013, kdy jí byla usnesením Zastupitelstva HMP č.30/42 ze dne 20. 6. 2013 přidělena dotaci na realizaci projektu Parku Balabenka.

Realizace projektu bude dokončena v srpnu 2015.

Celková výše přidělené dotace činí 18,091 mil Kč, přičemž Praha 9 se bude na způsobilých výdajích projektu podílet částkou 1, 466 mil Kč.

Výsledkem revitalizace parku bude nově vysázená zeleň zahrnující pobytové trávníky, květinové záhony, živé ploty a listnaté stromy. Nově budou řešeny také dopravní vztahy umožňující lepší obsluhu prostoru náměstí a parku. Přibyde zde 7 nových parkovacích míst podél domů, nástupní plocha před základní školou a také prostor pro setkávání umístěný v centrální části parku. Instalováno bude nové osvětlení zvyšující bezpečnost parku zejména v nočních hodinách a usnadňující orientaci v prostoru parku. Park dostane nový mobiliář sestávající z laviček, různých dalších typů parkových lavic a odpadkových košů. Navíc zde bude také pískoviště, herní prvky pro menší děti, lanová sestava pro větší děti, stoly na stolní tenis a hřiště pro pétanque. Celý prostor parku je řešen jako bezbariérový. Celkově bude revitalizováno veřejné prostranství o rozloze 9 631 m2.

Park Balabenka v nové podobě se bezesporu stane oblíbeným místem pro trávení volného času a setkávání obyvatel okolních domů, seniorů, žáků sousedící školy a dalších obyvatel a návštěvníků Vysočan.