Od října 2023 je omezeno spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území Hlavního města Prahy

Dne 14.9.2023 zastupitelstvo Hlavního města Prahy schválilo obecně závaznou vyhlášku, která od října 2023 omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území Hlavního města Prahy.

Nová obecně závazná vyhláška č. 5/2023 Sb. hl. m. Prahy, o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. m. Prahy zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování na celém území Hlavního města Prahy. Vyhláška zároveň uvádí, co se rozumí rostlinným materiálem a jak s ním nakládat. I nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu, s výjimkou období, kdy je vyhlášena smogová situace.

Více informací a celé znění vyhlášky naleznete na Portálu životního prostředí MHMP.

Přílohy