Obnova horkovodu na Proseku pokračuje

Pražská teplárenská rekonstruuje části primárního tepelného vedení podél ulice Prosecká s odbočkami do ulic Jablonecká, Měšická, Ctěnická a Zárybská.

 

Práce na stavbě jsou rozděleny do dvou etap. První proběhla v letních měsících roku 2021 a rekonstruována byla trasa od ulice Jablonecká po ulici Měšická, včetně odboček do objektů Prosecká 685/111 a 682/117. Letos rekonstrukce pokračuje do ulice Ctěnická.

Stavba zahrnuje demontáž původního dožitého potrubí, montáž a následnou demontáž provizorního vedení a samotné zprovoznění nového předizolovaného potrubí. V souvislosti s rekonstrukcí i letos dojde ke kácení dříve nevhodně vysazených dřevin rostoucích přímo na trase horkovodu a v jeho ochranném pásmu. Tyto práce budou provedeny v průběhu března, tedy v období vegetačního klidu a v době, kdy nehnízdí ptáci. Dřeviny rostoucí za hranicí ochranného pásma, které do něj v malém rozsahu zasahují kořeny a větvemi, by při dodržení normy na ochranu dřevin na staveništích neměly být poškozeny.

Zhotovitelem stavby je dceřiná společnost Termonta Praha, která má s rekonstrukcemi tepelných zařízení bohaté zkušenosti. Rekonstrukce horkovodu je nutnou investicí do bezpečnosti a kvality dodávek zdrojů tepla do celé oblasti.

red

Související dokumenty
Přílohy