Občané Prahy 9 mohli rozhodnout o podobě vznikající komunitní zahrádky

V úterý 6. 2. 2018 v 18. hodin se v KMC Knoflík uskutečnila první informační schůzka pro veřejnost o chystané komunitní zahrádce na Praze 9.

Radní Ing. Zdeněk Davídek zájemcům stručně přednesl připravovaný návrh komunitní zahrádky, její umístění i dispozice. Následně byla zahájena diskuze ohledně konkrétní podoby zahrádky. Bylo vzneseno mnoho podnětných dotazů a nápadů z řad veřejnosti týkajících se pravidel členství, rozpočtu a dalších praktických detailů.

V návaznosti na vznesené dotazy jsme se rozhodli vypracovat konkrétní možnosti fungování zahrádky ve spolupráci se společností Kokoza o.p.s., která se systematicky zabývá zakládáním komunitních zahrad.  Tyto možnosti budou připraveny k diskuzi na následujícím setkání, kde se zájemci společně dohodnou na fungování zahrady.

Komunitní zahrádka se začne budovat na pozemku bývalého okálu v blízkosti MŠ Pod Krocínkou, proto jsme byli potěšeni, že pozvání na schůzku přijala i ředitelka této školky, Bc. Libuše Kopecká. Paní Kopecká s vybudováním zahrady souhlasí a dodává, že komunitní zahrádka by mohla zároveň sloužit jako zelená učebna pro děti z mateřské školy.  

Účelem setkání v KMC Knoflík, bylo zjistit, kolik se na Praze 9 najde zájemců o komunitní zahrádkářství. S potěšením můžeme říci, že zájemců se na setkání dostavilo dost, budeme však rádi, pokud se do iniciativy zapojí ještě více občanů MČ Praha 9.  Proto jsme se rozhodli uspořádat další setkání, a to ve středu 7.3.2018 v 17 hodin už přímo na místě, kde by komunitní zahrádka měla vznikat; adresa: Pod Krocínkou 466, 190 00 Praha 9.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)

Barbara Kvačková

MČ Praha 9