O ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS) v MČ Praha 9

O ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS) v MČ Praha 9

 • v celé městské části bude zavedena tzv. smíšená – FIALOVÁ - parkovací zóna s rezidentními prvky
 • provozní doba zón placeného stání v MČ Praha 9 je NON-STOP (24h h denně, 7 dní v týdnu)
 • na svislém dopravním značení je zóna vyznačena fialovým pruhem na dodatkové tabulce a vodorovné dopravní značení má modrou, případně bílou barvu
 • bez omezení v ní mohou parkovat pouze vozidla s platným parkovacím oprávněním
 • ostatní motoristé mohou v zóně parkovat maximálně 24 hodin a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím webové aplikace Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha)
znaceni

 

Parkovací automaty:

 • na automatu jsou uvedeny informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace
 • podrobné informace k použití najdete k dispozici zde
 • rozložení parkovacích automatů naleznete v mapě na domovské stránce https://parking.praha.eu/cs/mapa/
  • pro jejich zobrazení je potřeba mapu přiblížit
  • pro lepší orientaci doporučujeme také zvýraznit danou rezidentní oblast či rovnou celou parkovací oblast Prahy 9

Infoboxy:

 • na infoboxu jsou uvedeny informace o možnostech úhrady parkovací relace

Virtuální parkovací hodiny (VHP)

 • aplikace umožňuje provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání bez použití parkovacího automatu, a to po dobu časově omezenou
 • podrobné informace naleznete v návodu pro VHP

Oblasti Prahy 9

Parkovací oblast MČ Praha 9, označená jako P9, je nově rozdělena do dvou menších, tzv. rezidentních, oblastí (P9.1 a P9.2).

 • z původní oblasti P9 je nyní rezidentní oblast P9.1 (Podvinní, Pod Harfou, Staré Vysočany, Na Balabence, U Svobodárny, U Harfy, atd.)
  • tato oblast P9.1 bude od 1. dubna 2021 rozšířena o oblasti Poděbradská a Novovysočanská
 • zóny placeného stání se od 1. dubna 2021 rozšiřují i do oblasti Proseka, Krocínky a Střížkova pod označením P9.2
 • celá parkovací oblast P9 zahrnuje obě tyto rezidentní oblasti
  • žadatel tak může žádat o parkovací oprávnění pro celou Prahu 9 nebo pro tu rezidentní oblast, ke které místně přísluší
 • plánek naleznete zde

Průnikové zóny (v plánku oranžově znázorněné)

 • umožňují rezidentům, abonentům a vlastníkům jedné městské části parkovat i v přilehlé oblasti sousední městské části
 • jsou značeny prostřednictvím svislého dopravního značení (př. 8.3; 9.2.)
 • parkovací oprávnění musí být vydáno příslušnou výdejnou dle místní příslušnosti držitele

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:

Přílohy