O INVOLVE

Projekt INVOLVE - Involving the private sector in Mobility Management

(Zapojení privátního sektoru do managementu dopravy)

Program INTERREG IV.C, ERDF

Městská část Praha 9 partnerem projektu

Vedoucí partner projektu

 traffiQ – Public Transport Authority Frankfurt, Německo

Trvání projektu:

1.1.  2012 – 31.12. 2014

Cíl projektu:

Udržitelnost a rozvoj veřejné dopravy je jednou z priorit Evropské unie, se zaměřením na snížení exhalací a znečištění životního prostředí a zvýšení kvality života. Snížení využívání osobní automobilové dopravy lze docílit kvalitním managementem veřejné dopravy, podmínkou je aktivní zapojení jak veřejné správy, tak široké veřejnosti ve spolupráci s privátním sektorem, např. v oblastech, kam směřuje velký počet obyvatel (zaměstnání, maloobchod, sport, průmyslové a výrobní podniky). Projekt je založen na spolupráci evropských území a regionů – v některých oblastech určité regiony zavedly nové přístupy a metody (tzv. „good practices“) v rozvoji dopravy, které lze úspěšně realizovat i na jiných územích EU.

Cílem projektu je tedy zlepšit spolupráci mezi privátním sektorem a také zlepšení veřejné dopravy a parkování v hustě osídlených a frekventovaných oblastech EU.

Projekt INVOLVE oslovuje klíčové subjekty regionální politiky a jejich prostřednictvím i veřejnost a jeho cílem je zmapovat spolupráci veřejné správy s privátním sektorem, hledat nové cesty spolupráce a společně motivovat obyvatele k používání veřejné dopravy.

Městská část Praha 9 se do projektu zapojí jednak propagací svých zkušeností, které již na svém území zavedla (využívání midi busů k dopravě do zdravotnických zařízení a také dobrými zkušenostmi a praxí v komunikaci s veřejností). Zároveň se zaměří na možnost realizovat na svém území již vyzkoušené aktivity, které doporučily zahraniční partneři projektu, a které by pomohly zlepšit dopravní situaci na území Prahy 9.

Městská část Praha 9 bude v rámci projektu pořádat mezinárodní setkání, na kterém bude prezentovat své již realizované projekty a dvě místní veřejná shromáždění, na kterých budou představeny zajímavá řešení zahraničních partnerů, které by bylo možné využít i na území Prahy 9. Veřejnost bude mít vždy možnost se k navrhovaným řešením vyjádřit.

INVOLVE