Novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, s účinností od 1. 1. 2016!

V souvislosti s novelou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se s účinností od 1. 1. 2016 zpoplatňují žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle ust. § 12  zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, a to částkou 100,- Kč za každou osobu, u které se žádá o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Poplatek je nutné zaplatit při podání žádosti, a to buď v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 a doklad o zaplacení poplatku přiložit k žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo bankovním převodem na účet č. 19-2000910329/0800, variabilní symbol: 7812300006.