Některé změny spojené s novelou zákonů o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech účinné k 1. 1. 2016.