Návrh - Komplexní rozbor hospodaření a závěrečný účet MČ Praha 9 za rok 2022