Nástavbu MŠ Litvínovská chce Devítka financovat z Evropských fondů

Zastupitelé Prahy 9 si v listopadu schválili usnesením č. 113/15, aby Městská část podala žádost o finanční podporu projektu nástavby mateřské školy Litvínovská 490.

Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu Praha - pól růstu zaměřeného na investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celožiovtního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. Specifickým cílem je navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let.

Pro hl.m. Praha a městské části je určeno 150 mil. Kč s tím, že městské části se na spolufinancování budou podílet 20%. Finanční prostředky  jsou určeny na vytvoření nových míst ve stávajících objektech mateřských škol.