Nadace Divoke husy vyhlašuje sbírku

MĚSÍC ČERVENEC 2008

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉ SBÍRCE NADACE DIVOKÉ HUSY


Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Sören Kierkegaard


V první polovině července poletíme s Divokými husami do Lipníku nad Bečvou podpořit místní Charitu. 

Zaměstnanci Charity zde pomáhají lidem, kteří se vzhledem ke svému pokročilému věku či špatnému zdravotnímu stavu nejsou schopni o sebe sami postarat. Ošetření a péče poskytovaná přímo v domácnostech, umožňuje seniorům a nemocným setrvat co nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Možnost vypůjčení kompenzačních pomůcek a další nabídka služeb pak zvyšuje jejich soběstačnost a sebevědomí. 

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na nákup léčebného pohybového přístroje MOTOmedu, pro lidi trpící křečemi a ochrnutím. V druhé polovině července se vydáme s Divokými husami do Sokolova za občanským sdružením Útočiště. 

Jak již název napovídá posláním organizace je pomoc všem, kteří potřebují dočasné útočiště. Zejména pak mladým lidem bez zázemí, kteří opouštějí výchovná zařízení a dětské domovy, lidem ohroženým drogou nebo škodlivými návyky. Poskytuje nejen přechodný domov, ale prostřednictvím poradenství a terapií pomáhá nalézt mladým lidem nový směr a šanci na nový začátek. 

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude použit na rekonstrukci střešní krytiny Střediska pracovní terapie na farmě v Liboci. Stačí zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS se 30,- Kč. Příspěvky můžete také posílat na číslo účtu 27000000/2700, variabilní symbol 267 (Charita Lipník) a 268 (Útočiště). Přispívat můžete i trvalým příkazem.