Modernizace odborných učeben ZŠ Na Balabence a ZŠ Spitálská

Projekt: Modernizace odborných učeben ZŠ Balabenka a ZŠ Špitálská

logo

Reg.č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002164

Tento projekt se zaměřuje na modernizaci 3 učeben - jedné jazykové a dvou polytechnických učeben na dvou základních školách, které zaštituje jako žadatel a jejich zřizovatel Městská část Praha 9. Odborné učebny díky tomuto projektu získají nové vybavení, které pomůže žákům i pedagogům lépe a efektivněji předávat i přijímat informace díky nově zpřístupněným metodám, které technologie přinesou.

Cílem projektu je zajištění kvalitního a dostatečného vybavení celkem tří učeben (učebny cizích jazyků a dvou učeben polytechniky), ve kterých budou pedagogové schopni reagovat na aktuální změny v oblasti vzdělávání, především pak v oblasti vývoje digitálních technologií a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišným mateřským jazykem.

Přílohy